ONTWIKKELD EN GETEST IN DE PRAKTIJK

Privacyverklaring

Privacyverklaring Paramedix

Datum: september 2020

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw bedrijf/persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Paramedix B.V. uw bedrijfs/persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking bedrijfs/persoonsgegevens

Bedrijf/persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentfceerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, locategegeven (IPadres), e-mailadres en telefoonnummer. Paramedix B.V. verwerkt alleen die bedrijf/persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Paramedix B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van actviteiten gericht op de vergrotng van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Paramedix B.V. dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden bedrijf/persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen. Paramedix B.V. verkrijgt bedrijf/persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw bedrijf/persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De bedrijf/persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Paramedix B.V. worden verstrekt. Uw bedrijf/persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relate worden de bedrijf/persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wetelijke (fscale) verplichtng.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Paramedix B.V. bedrijf/persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Paramedix B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen bedrijf/persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Paramedix B.V. aan een wetelijke verplichtng moet voldoen. Paramedix B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies (Google analytics)

Paramedix B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytcs maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tjdstp en de duur van het bezoek, uw locate, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en sofware, interacte bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informate wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies die betrekking hebben op uw privacy.

Links

Paramedix B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Paramedix B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Paramedix B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heef het recht om uw bedrijf/persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Paramedix B.V. verzoeken om de overdracht van uw bedrijf/persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw bedrijf/persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar [email protected] Paramedix B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Paramedix B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Paramedix B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Paramedix B.V. verzamelde bedrijf/persoonsgegevens, neem dan contact met Paramedix B.V. op via [email protected] Paramedix B.V. is als volgt te bereiken:

Adres

– Ketelhavenplein 243, 5045 NE Tilburg

– Kamer van Koophandel: 71920986

– Telefoon: 013-5718214

– E-mailadres: [email protected]

Paramedix B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijf van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gecontroleerd in september 2020.

error: Inhoud is beschermd tegen kopiëren!!